Pořízení půdoochranných technologií s podporou EU prostřednictvím SFŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací o projektu naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.